Sağlık sigortası ve masrafları

Grafik: Bir doktorun ve bir hastanın kolları gözükmektedir. Birbirlerine ellerini vermekteler.

Sağlık sigortası

Avusturya sağlık sigortası sigortalı kişilerin tıbbi bakımlarını en azından masrafların belirli bir kısmını karşılayarak üstlenmektedir.

İki tür sağlık sigortası vardır: Zorunlu sigorta ve özel sağlık sigortası.

Zorunlu sigorta

Zorunlu sigortaya hem serbest meslek sahipieri hem istihdam sahipleri, hem de şirket sahipleri tabidirler.

Ayrıca, aynı zamanda bu gruplardan hariç işsizlik parası alanlar, emekliler ve aile ferdleri (belirli koşullar altında) de sigortalıdırlar.

Sigortaya dahil olan aile fertleri:

  • Nikahlı eşler ve belirli koşullar altında yaşamını      bir arada birlikte yürüten partnerler.
  • 18 yaşlarına kadar çocuklar
  • 21 yaşına kadar çalışmayan çocuklar.
  • 26 yaşına kadar eğitimde bulunan çocuklar.

Sigorta kapsadığı hizmetler sınırlıdır. Yani bazı hizmetler (örneğin, diş protezlerinde olduğu gibi) tamamen ya da en azından kısmen hastaların kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Hastaların hastanelik durumlarında, yattıkları her gün için oluşan masrafarın belirli bir payını kendileri ödemek zorundadırlar.

Özel sağlık sigortası

Üstelik ek olarak gönüllülük üzre özel sağlık sigortası ile de sözleşme yapılabilir.  Bu sigorta ile mesela zorunlu sigortanın sınırlı sorumlulkları ve hizmet kapsamları aşılabilir.

Masraflar

Birçok doktorların farklı sağlık sigortaları ile sözleşmeleri vardır. Yani doktorların çıkardıkları tedavi masrafları sağlık sigortası tarafından mahsup edilir ve karşılanır. Hastalar için genellikle başka masraf oluşmaz. Ancak, memurlar için istisnalar vardır.

Hastaların doktor ziyaretlerinde ismi üzerindeki ‚E-Card’ gereklidir. Kredi kartı formatında olan bu kart Sosyal Sigorta tarafından verilmektedir ve daha önce kullanılan Hasta Raporu (‚Krankenschein’) yerine geçmiştir. E-Card oluşan tedavi masrafları mahsup edebilmek için kesinlikle gereklidir.

Sağlık sigortası ile sözleşmeleri olmayan doktorların ziyaret masrafları hastaların kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ama bu masraflar çoğu zaman sağlık sigortası tarafından geri iade edilmektedir. Bu doktorlar genelde ‚seçenek doktor’ („Wahlarzt“) olarak bilinir.

Bazı tıbbi giderler de en azından kısmen özel sağlık sigortası tarafından karşılanabiliyor.

Reçeteye yazılan ilaç başına belirli bir reçete ücreti (2015: 5,55 Avro) ödenmesi gerekmektedir.

Kaynak: BMASK/BM.I

Linkler